search
Title Image

Ներդրողներին

«Այցելի՛ր Տավուշ։ Զգա՛ մեր ջերմությունը»
Գլխավոր  /  Ներդրողներին

Տավուշի մարզի զբոսաշրջության ներուժի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մարզում առկա են զբոսաշրջության զարգացման առանցքային ուժեղ կողմեր։ Առանձնացվող զբոսաշրջային նշանակության թվով 28 ուժեղ կողմերը յուրատեսակ ուղենիշ կարող են լինել ինչպես ներդրողների, այնպես է նորարարական մտածելակերպ ունեցող գործարարների համար։ 

 

Ուժեղ կողմ 1

Տարանցիկ տրանսպորտաաշխարհագրական դիրքը և միջպետական սահմանի առկայությունը՝ տարեկան ավելի քան 8 մլն այցելու ունեցող Վրաստանին հարևանությունը։

 

Նշանակություն

Ռեգիոնալ նշանակության միջազգային զբոսաշրջային փաթեթների մշակում և վրաստանյան զբոսաշրջային տուրօպերատորական/տուրգործակալան ձեռնարկությունների հետ համագործակցության հնարավորություն։

 

Ուժեղ կողմ 2

Դեպի մարզ թե՛ Երևանից, թե՛ Թբիլիսիից տրանսպորտային մատչելիությունը (երկու քաղաքներից, միջինում, գրեթե նույն հեռավորության վրա գտնվելը)։

 

Նշանակություն

Երկու քաղաքներից դեպի մարզ ավտոճանապարհները (ցամանքով մարզ հասնելու միակ հնարավորությունը) հիմնականում (բացառությամբ երկու հատվածի՝ Դիլիջան և Ոսկեպար) անցնում են սարավանդներով և գետահուներով, որի շնորհիվ տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխությունը զբոսաշրջիկների համար համարվում է հարմար, ի տարբերություն ՀՀ մյուս նմանատիպ պայմաններով մարզերի, որտեղ շատ են լեռնային ոլորանները։ 

 

Ուժեղ կողմ 3

Սեղանաձև դյուրամատչելի լեռնակատարների առկայությունը (հիմնականում Դիլիջանի և  Իջևանի տարածաշրջանում)

 

Նշանակություն

Էքստրեմալ զբոսարջության տարատեսակ համարվող պարապլանիզմի զարգացման և այդ զարգացումն ապահովող ենթակառուցվածքների ստեղծման հնարավորություն է, ինչպես նաև ՀՀ տարածքում ինքնաթիռներով/ուղղաթիռներով զբոսաշրջային շրջագայությունների ժամանակ վայրէջքների ապահովման բնական հնարավորություն է։ Այս տարածքները բարձրանալը նաև հեշտ է , որը լրացուցիչ առավելություն է տալիս օդային զբոսաշրջությամբ զբաղվելու համար անրաժեշտ սարքերը և տեխնիկան հեշտությամբ բարձրացնելու համար։

 

Ուժեղ կողմ 4

Լեռների մեղմաթեք և ոչ բարձրադիր լինելը

 

Նշանակություն

Տավուշի լեռներն իր տարբերություն ՀՀ մյուս նմանատիպ մարզերի, առավել հեշտ է բարձրանալ, որը կարող է դիտարկվել որպես «փափուկ» լեռնագնացության զարգացման հնարավորություն։ Ընդ որում «փափուկ» լեռնագնացությունը հատուկ ֆիզիկական պատրաստվածություն չի պահանջում զբոսաշրջիկից, որի շնորհիվ հնարավոր է մեծ թվով զբոսաշրջիկների ներգրավել և նպաստել տեղացի ուղեկցորդների գործունեության զարգացմանը։

 

Ուժեղ կողմ 5 

200-600 մ խորությամբ ձորերի և կիրճերի առկայությունը։

 

Նշանակություն

Նմանատիպ ռելիեֆի առկայությունը զբոսաշրջային հատուկ տեսակի տրանսպորտային ենթակառուցվածքի՝ զիփլայնների և ճոպանուղիների, կառուցման հնարավորություն է։

 

Ուժեղ կողմ 6

Ցածրադիր և բարձրադիր կետերի միջև բարձրությունների տարբերությունը 2614 մ է բայց այստեղ բնակլիմայական պայմաններն աչքի են ընկնում բազմազանությամբ (5 լանդշաֆտային և 4 կլիմայան գոտիներ, վառ արտահայտված տարվա չորս եղանակներ)։

 

Նշանակություն

Նմանատիպ պայմանի առկայությունը զբոսաշրջիկին հնարավորություն է տալիս մարզի ոչ մեծ տարածքում զգալ ՀՀ գրեթե բոլոր լանդշաֆտային գոտիների շունչը, ընդ որում, թե՛ հետիոտն, թե՛ տրանսպորտային միջոցներով այն հեշտ իրականաննալի է առկա դյուրամատչելի ռելիեֆի շնորհիվ։ Այս առավելությունը նաև տերրասոթերապիայի (մարդկանց բնության տեսարաններով բուժելու՝ հոգևոր և ֆիզիկական առողջությունը վերականգնելու) զարգացման հնարավորություն է (համադրվում է 7-րդ առավելության հետ)։

 

Ուժեղ կողմ 7

Թթվածնով հարուստ և լեռնային մաքուր օդի առկայությունը՝ (կլիման առողջարար է սիրտ-անոթային և շնչառական օրգանների համար)։

 

Նշանակություն

Ներկայիս հետինդուստրիալ դարաշրջանում, երբ հատկապես քաղաքային միջավայրում մարդիկ գերզբաղված են լինում, որն արտայատվում  է նրանց ֆիզիկական առողջության վատացման և գերհոգնածության տեսքով, մարզը հնարավորություն է տալիս նմանատիպ խնդիրներով տառապող մարդկանց և՛ բուժելու, և՛ պրոֆիլակտիկ վերականգնողական կուրսեր անցնելու։ Վերջինիս իրականացմանը նպաստում են նաև գործող առողջարանը։

 

Ուժեղ կողմ 8

Կլիմայի մեղմությունը։

 

Նշանակություն

Հատկապես ամռան տապից խուսափելու համար շաբաթվա հանգստյան օրերին մարզում զովանալու հնարավորություն է ապահովում։

 

Ուժեղ կողմ 9

Թեյաբույսերի առատությունը։

 

Նշանակություն

Տեղական հատուկ թեյերի արտադրությունը և դրանք, որպես ապրանք/հուշանվեր, զբոսաշրջիկներին վաճառելը։

 

Ուժեղ կողմ 10 

ՀՀ ամենաանտառապատ մարզ լինելը (մակերեսի ավելի քան 40%-ը)։

 

Նշանակություն

Էկոլոգիական նշանակության զբոսաշրջային երթուղիների կազմակերպման հնարավորություն։ Ինչպես նաև,  աշնանը հատուկ տուրերի կազմակերպման հնարավորություն է՝տավուշյան աշունը վայելելու համար («Գնանք տեսնենք աշունը» տուրեր)։  

 

Ուժեղ կողմ 11

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների առկայությունը։

 

Նշանակություն

Ամերիկյան մոդելով էկոլոգիական զբոսաշրջության կազմակերպման հնարավորություն է, այսինքն՝ խիստ կազմակերպված և բնապահպանական նորմերը հաշվի առնող զբոսաշրջային տուրերի կազմակերպում բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում։ Միաժամանակ այս տարածքները համարվում են գիտահետազոտական միջավայրեր, որը գիտական ուղղվածության էկոլոգիական զբոսշարջության զարգացման հնարավորություն է։

 

Ուժեղ կողմ 12 

Հանքային բուժիչ ջրերով հարուստ լինելը։

 

Նշանակություն

Մարզի հանքային ջրերը հնարավորություն են տալիս զարգացնել մարզում բալենոլոգիական զբոսաշրջությունը՝ դարձյալ հատկապես սիրտ-անոթային հիվանդությունների կանխարգելման կամ բուժման համար։ Ընդ որում, քանի որ մարզի նմանատիպ ռեսուրսները գտնվում են հիմնականում Դիլիջանում, որտեղ բացարձակ բարձրությունը տատանվում է 1100-1500 մ սահմաններում,  Դիլիջանը դառնում է ավելի գրավիչ նմանատիպ զբոսաշրջային ուղղության համար, քանի հատկապես արյան ճնշման խնդիրներ ունցողների համար այստեղ ավելի համրմարավետ է։

 

Ուժեղ կողմ 13 

Անտառապատ շրջակայք ունեցող ջրամբարները և մեղմաթեք գետի առկայությունը։

 

Նշանակություն

Այս ջրամբարները (հիմնականում Տավուշ, Խնձորուտ), որոնք համադրված են անտառային լանդշաֆտի հետ, հիանալի հնարավորություն են մարդկանց կարճաժամկետ հանգստի կազմակերպման և դայվինգների իրականացման համար։ Իսկ գետերը (Աղստև) «փափուկ» ռաֆտինգի զարգացման հանարվորություն է, որը հատկապես Իջևան քաղաքին զբոսաշրջային սեզոնին նոր զբոսաշրջային միջավայր և շունչ կհաղորդի։

 

Ուժեղ կողմ 14

Քարանձավների առկայությունը։

 

Նշանակություն

Արկածային և հնագիտա-ազգագրական զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություն է։

 

Ուժեղ կողմ 15

ՀՀ 4 խաղողագործական շրջաններից մեկը լինելը։

 

Նշանակություն

Մարզը հայտնի է իր խաղողագործական պատմությամբ և Իջևանու գինու գործարանով  ու վերջերս վերաբացված Բերդավանի գինու գործարանով, որի շնորհիվ մարզում գինու զբոսաշրջության կազմակերպման հնարավորություն է ստեղծվում։

 

Ուժեղ կողմ 16

ՀՀ-ում յուրահատուկ պտղաբուծության (հատկապես անուշաբույր և անուշահամ տեղական դեղձ) շրջան լինելը։

 

Նշանակություն

Ամառային սեզոնին տեղի պտղաբուծական այգիները յուրահատուկ ռեսուրս են զբոսաշրջիկների համար այցելությունների կազմակերպման և էկոլոգիակապես մաքուր մրգերի ու սննդի համտեսման համար։

 

Ուժեղ կողմ 17

Համապետական նշանակության պատմամշակութային կոթողների առկայությունը։

 

Նշանակություն

Այս կոթողները բարձրացնում են մարզի պատմական արժեքը՝ մասնավորապես Հաղարծնի և Գոշավանքի վանական համալիները, բացի ներկայումս մարզի նմանատիպ ռեսուրսների միայն  ճանաչողական զբոսաշրջային օգտագործումից, ուխտագնացության զարգացման հնարավորությունն են տալիս։

 

Ուժեղ կողմ 18

Տեղական յուրահատուկ ավանդույթները։

 

Նշանակություն

Հատկապես Վարդավառի տոնը յուրահատուկ սեզոնային զբոսաշրջային ապրանք կարող է դառնալ, քանի որ այդ տոնի յուրահատուկ նշումը (տեղական սննդով, խաղերով, երգ, երաշտությամբ՝ համադրված ջրելու սովորույթի հետ) բնորոշ է մարզին։ Ընդ որում, քանի որ այն մարզի տարբեր բնակավայրերում նշվում է տարբեր օրերի, ապա հնարավորություն է տալիս մեկ ամբողջ ամիս (հուլիս) դառնալ գործող զբոսաշրջային առաջարկ կամ կազմակերպել նաև թատերականացված Վարդավառ։

Ուժեղ կողմ 19

Հնագիտական տարածքների առատությունը։

 

Նշանակություն

Մարզի տարածքը հնագիտության տեսանկյունից դեռևս թույլ է ուսումնասիրված, բայց վերջին տարիների ուսումնասիրությունների արդյունքները, հատկապես Հովք գյուղին հարակից տարածքներում կարող են զբոսաշրջության այս տեսակի զարգացման հնարավորություն դառնալ։

 

Ուժեղ կողմ 20

Տեղական և միջազգային նշանակության մշակույթի օջախների առկայությունը։ 

 

Նշանակություն

Մարզը յուրահատուկ միջազգային և տեղական նշանակության մշակութային տարածք է և նվազագույնը նշված երկու մշակութային օջախները հնարավորություն են ընձեռում մարզում մշակութային ուղղվածության զբոսաշրջության զարգացման համար, ընդ որում Կոմպոզիտորների տունը կարելի է համադրել՝ մշակութային և պրոֆիլակտիկ առողջարանային զբոսաշրջության համար, քանի որ առկա բնակլիմայական պայմանները, որոնք օգտագործվել են նույնիսկ ԽՍՀՄ տիեզերագնացներին տիեզերք ուղարկելուց առաջ նախապատաստելու համար, նման համադրման հիանալի հիմք են համարվում։

 

Ուժեղ կողմ 21

Տեղական և միջազգային մեծ նշանակության կրթական կենտրոնների առկայությունը։

 

Նշանակություն

Այս կենտրոններն իրենց ենթակառուցվածքներով միջազգային, ինչու ոչ, նաև տեղական նշանակության կրթական ծրագրերի իրականացման հնարավորություն են և կրթական ուղղվածության զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալ։

 

Ուժեղ կողմ 22 

ՀՀ զբոսաշրջության մասնագետներ պատրաստող բուհերում բարձր առաջադիմություն ունեցող տավուշցի մեծ թվով ուսանողները։

 

Նշանակություն

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ համապատասխան բուհերում սովորող մարզի ուսանողներն աչքի են ընկնում բարձր առաջադիմությամբ, ինչպես նաև մարզում առկա ԵՊՀ մասնաճյուղում պատրաստվող կադրերը ստանում են զբոսաշրջության մասնագետ որակավորումը, հետևաբար մարդկային ռեսուրսների առումով մարզում կան «սյուներ», որոնց վրա կարելի է հենվել զբոսաշրջության զարգացման համար։

 

Ուժեղ կողմ 23 

Գործող հանգստի գոտիները և համալիները։

 

Նշանակություն

Մարզում առկա հանգստի գոտիները, իսկապես յուրահատուկ են իրենց գեղատեսլիությամբ և գրավչությամբ՝ ամբողջությամբ համադրված ջրային և անհատառային օբյետկներով, որոնք հանգստյան օրերի զբոսաշրջության հնարավորություն են տալիս։ Այսինքն՝ տեսանելի ժամանակահատվածում մարզի զբոսաշրջային հոսքերի ավելացման համար, որպես ռազմավարական մարկետինգային հնար, պետք է շեշտադրվի մարզի հենց այս առավելությունը՝ հանգստյան օրերի զբոսշարջությունը։

 

Ուժեղ կողմ 24

Էկոլոգիակապես մաքուր և անտառապատ բնական միջավայրում գտնվող միջազգային և հայկական ցանցային հյուրանոցները։

 

Նշանակություն

Մարզում Բեսթ Վեսթերն և Թուֆենկյան ցանցային հյուրանոցների առկայությունը բարձրացնում է մարզի միջազգային զբոսաշրջային իմիջը և հնարավորություն տալիս հատկապես գործարար զբոսաշրջության զարգացման համար։

 

Ուժեղ կողմ 25

Արդեն իսկ մշակված զբոսաշրջային արահետների առկայությունը և միջազգային նշանակության Տրանսկովկասյան արահետի մարզի տարածքով անցնելը։

 

Նշանակություն

Մարզն ունի արդեն իսկ առաջարկվող էկոտուրիստական և արշավային երթուղիներ, որոնք հնարավորություն են տալիս զբոսաշրջիկին նախօրոք տեղեկանալ իրենց այցելվող տարածքների մասին և, որ ամենակարևորն է, իրենց զգալ անվտանգ (կազմակերպված լինելու շնորհիվ)։

 

Ուժեղ կողմ 26

«Ապրիր ինչպես վանական» ՀՀ-ում միակ զբոսաշրջային առաջարկի առկայությունը (Հաղարծին)։

 

Նշանակություն

Այս յուրահատուկ զբոսաշրջային առաջարկը միակն է ՀՀ-ում, որտեղ յուրքանաչյուր ոք կարող է զգալ վանականի կյանքը՝ բոլոր կողմերից։

 

Ուժեղ կողմ 27

Առաջնային նշանակությունը կորցրած և այլևս չօգտագործվող մարզի տնտեսական ենթակառուցվածքները։

 

Նշանակություն

Մասնավորապես մարզի տարածքում գտնվող և չօգտագործվող երկաթուղին, որը յուրահատուկ զբոսաշրջային գրավչության կարելի է դարձնել մարզում նոր զբոսաշրջային առաջարկներ ներկայացնելու համար։

 

Ուժեղ կողմ 28

Մարզի մարգագետնատափաստանային և այպյան գոտիներում գտնվող տեղի բնակչության սեզոնային կացարանները։

 

Նշանակություն

Այս կառույցները (տնակները և հարակից կառույցները) զբոսաշրջիների համար հնարավորություն են ստեղծում այսպես ասած, տեղական և բնությանը մոտիկ կյանքով ապրելու ու քաղաքային, ինդուստրիալիզացված, գլոբալիզացված միջավայրից կտրվելու համար։