search
Title Image

Մեր մասին

«Այցելի՛ր Տավուշ։ Զգա՛ մեր ջերմությունը»
Գլխավոր  /  Մեր մասին

Տավուշի տուրիզմի զարգացման գործակալություն ՀԿ

«Տավուշի տուրիզմի զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն հիմնադրվել է 2013 թ․  Տավուշի մարզի և Գերմանիայի Ռեգեն երկրամասի միջև համագործակցության շրջանակներում։

«Տավուշի տուրիզմի զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ն իրենից ներկայացնում է զբոսաշրջային դեստինացիաների կառավարման համայնքահեն ներքևից վերև մոդելի իրականացման կառույց։

 

Առաքելություն

Կազմակերպության առաքնելությունն է նպաստել Տավուշի տուրիզմի Տեխնոլոգիացմանը, Ամբողջականացմանը, Վերարտադրողականությանը, ՈՒսուցողականությանը և Շարունակականությանը։

 

Սկզբունքներ

Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են՝ օրինականությունը, խտրականության բացառումը, բարեխղճությունը, անդամնության կամավորությունը, անդամների շահերի ընդհանրությունը, ինքնակառավարումը և հաշվետվողականությունը։

 

Նպատակ

Կազմակերպության նպատակն է նպաստել Տավուշի մարզում կայուն զբոսաշրջության զարգացմանը։

 

Խնդիրները

Կազմակերպության խնդիրներն են՝

 • Տավուշի մարզի համայնքների զբոսաշրջային կարողությունների ուժեղացում։
 • Տավուշի մարզի համայնքների կայուն զարգացմանն աջակցություն։
 • Տավուշի մարզի զբոսաշրջության համայնքահեն կառավարման ուղղության զարգացում։
 • Տավուշի մարզում զբոսաշրջային գործունեության զարգացման խորհրդատվական ծառայությունների իրականացում
 • Տավուշի մարզի միջազգային և ներքին զբոսաշրջային իմիջի բարձրացում։
 • Տավուշի մարզի զբոսաշրջային մշակույթի զարգացում։
 • Տավուշի մարզի զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված նորարարական գաղափարների ստեղծում և զարգացում։
 • Տավուշի մարզում զբոսաշրջային ծրագրերի իրականացում։
 • Տավուշի մարզի զբոսաշրջության ոլորտի հետազոտական ծրագրերի իրականացում։
 • Տավուշի մարզի զբոսաշրջության ոլորտի կայուն զարգացմանն ուղղված կրթական ծրագրերի իրականացում։
 • Տավուշի մարզի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների և զբոսաշրջային գործունեության տեսակների ստեղծում և զարգացում։
 • Տավուշի մարզի զբոսաշրջության տեխնոլոգիացում և նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով մարզը միջազգային, տեղական, տարածաշրջանային զբոսաշրջային դեստինացիա դառնալուն ուղղված մարկետինգային գործունեություն։

 

Կառավարումը

Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են Ընդհանուր ժողովը, Խորհուրդը և Գործադիր  մարմինը (Գործադիր տնօրենը)

Կազմակերպության Խորհրդի կազմի մեջ մտնում են ՀԿ Խորհրդի նախագահը, Տավուշի մարզպետը, Մարզպետարանի Զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի վարիչը, հիմնադիր համայնքների համայնքապետերը, ԵՊՀ ԻՄ տնօրեը, Հայ առաքելական եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդը։

Ներկայումս ՀԿ Խորհրդի նախագան է  Գոռ Ալեքսանյանը

Գործադիր տնօրենն է Սյուզաննա Պետրոսյանը

Հաշվետվության ներկայացում

Հաշվետվություն “Տավուշի մարզի տուրիզմի զարգացման գործակալություն” հասարակական կազմակերպության 2019թ․-ի գործունեության մասին